ФИЛТРАЦИОННА ПЛАЗМАФЕРЕЗА

Gallery

This gallery contains 2 photos.

Терапевтичната афереза е нов и съвременен метод за лечение на повече от седемдесет и пет тежки и нелечими заболявания при човека. През последните петдесет години медицинската наука и технологии развиват и усъвършенстват методологията на производствената плазмафереза и терапевтична афереза. Животът … Continue reading