Апаратура

Утвърдените апарати, които използват принципа на непрекъснато центрофугиране на кръвта са разработени от различни фирми, като Gambro-Spectra (Италия), Fresenius (Германия), Haemonetics, Baxter (САЩ) и др. Предварителната подготовка на болния за този тип плазмафереза изисква предварително наличие на два венозни источника – от единия кръвта се отделя от тялото и постъпва в апарата за обработка, а през втория – обработената кръв се връща обратно в кръвообръщението на болния. Ако центрофужната сепарация на плазмата се извършва на отделни порции, тогава формените елементи се складират в сак и се връщат обратно в кръвообръщението след приключване на процедурата. В тази ситуация венозния източник може да бъде само един – за извеждане и обработка на венозната кръв и в последствие през същия венозен источник връщане на формените елементи и обработена плазма обратно в кръвообръщението.

Представените по-горе фирми са разработили и продават на пазара продукти свързани с извънтелесното очистване на кръвта – хемодиализа, хемофилтрация, плазмафереза, двойнофилтрирана (каскадна) плазмафереза, имуноплазмафереза и др. Най-забележителни лечебни резултати за съобщени след 2010 г. от японските производители на мембрани – фирмата Asahi Kuraray Medical Co. Компанията е разработила 4 типа мембрани с различна големина на порите (отворите за избирателно преминаване на белтъци, липопротеини, холестерол, антигени и антиген-антитяло комплекси, както и активирани левкоцити):

1. Плазмена обмяна (Plasma Exchange –  PE) – метод за терапевтична плазмафереза. За селективно пречистване от чернодробните токсини, аминокиселини, кома предизвикващи субстанции като амониеви съединения или различни автоантитела.

2. Двойно филтрирана плазмафереза или каскадна плазмафереза (Double Filtration Plasmapheresis – DFPP) – метод за селективно отделяне на антитела (автоантитела), имунни комплекси, абнормно повишени антитела и големи молекулни субстанции, като LDL – холестерол в плазмата.

3. Плазмена адсорбция (Plasma adsobtion – PA) – метод за селективна адсорбция и отделяне на антителата срещу ацетилхолоновите рецептори и имунните коплекси в плазмата (Myashenia Gravis и полирадикулоневрита на Guillain-Barré, автоимунната компонента при множествена склероза, ревматоиден артрит и системния лупус еритематодес). Чрез селективната плазмената адсобция отделяме имунните комплекси, ревматоидния белтъчен фактор, анти-DNA- антителата и др. в плазмата.

4. Левкоцитофереза (Leucocytоpheresis – LCAP) – метод за адсорбция и отделяне на активираните левкоцити при автоимунни и възпалителни заболявания в различни части и кухини на тялото.

През последните години беше постигната качествено нова промяна в осъществяването на мембранната плазмафереза. Благодарение приложението на нанотехнологии беше конструирана, произведена и изпитана в клиничната практика мембрана, в която порите са получени чрез ускорени в колайдер и натоварени с допълнителна енергия протонни. Така произведената мембрана предоставя качествено ново приложение за сепариране на плазмените протеини и човешката кръв. Ефективната повърхност е само 0.15 м², а максималното работно налягане може да достигне до 40 kPa (300 mmHg). Произведена е от TRACKPORE TECHNOLOGY (Русия) с помоща на ядрените физици на колайдера в Дубна под наименованието „ROSA”. Този нов мембранен филтър може да се използва само на апаратите „Hemofenix”. Цялата процерура се реализира чрез катетеризиране само на една периферна вена, което я представя като ниско инвазивна и безопасна за пациента методология.

hemofenix_1hemofenix_set  DCF 1.0

Конкретно с тази апаратура имам най-голям опит – над 500 проведени процедури на плазмафереза, при които не съм имал никакви значими усложнения от страна на пациента.

д-р З.Цончев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *