Нанотехнологии

Нанотехнология е област от приложните науки, а също така и висока технология, която покрива широк диапазон от теми, но основната обединяваща тема е контрол над веществото на микроскопично ниво при размери по-малки от 1 микрометър, както и създаването на устройства на такова ниво съизмерими с размера на молекулите. Като самостоятелна дисциплина с практически постижения нанотехнологията възниква в началото на 80-те години на 20 век.

Представката нано в думата нанотехнология означава “една милиардна”. Разбира се като една милиардна от метъра, т. е. нанометър. Обект на нанотехнологията е изучаването и манипулирането на различни наноразмерни материали наречени ощенаноматериали.

Поради самата разлика на този мащаб от нормалните ежедневни размери повечето от наноматериалите (полупроводници, металии др.) притежават характерни физико-химични свойства, които са различни от тези на същите материали при традиционната им употреба. Точно тези различни свойства учените използват за създаване на нови устройства, прибори, технологии, методи задиагностика и лечение в медицината и др. Нанотехнологията е сравнително нова област, която е все още в начален стадий на развитие.

Благодарение приложението на нанотехнологии беше конструирана, произведена и изпитана в клиничната практика мембрана, в която порите са получени чрез ускорени в колайдер и натоварени с допълнителна енергия протонни. Така произведената мембрана предоставя качествено ново приложение за сепариране на плазмените протеини и човешката кръв. Ефективната повърхност е само 0.15 м², а максималното работно налягене може да достигне до 40 kPa (300 mmHg). Произведена е от TRACKPORE TECHNOLOGY (Русия) с помоща на ядрените физици на колайдера в Дубна под наименованието „ROSA”. Този нов мембранен филтър може да се използва само на апаратите „Hemofenix”. Цялата процерура се реализира чрез катетеризиране само на една периферна вена, което я представя, като ниско инвазивна и безопасна за пациента методология.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *