Оптикомиелит

Оптикомиелит (neuromyelitis optica), или болест на Девик (Devic’s disease) – възпалително демиелинизиращо заболяване, характеризиращо се със селективно засягане на зрителния нерв и гръбначния мозък (обширен трансверзален миелит с парализа на долните крайници). В миналото се е третирал като тежък вариант на мултиплената склероза. Обичайно първично настъпва нарушение на зрението с последващо присъединяване на симптомите на тежък трансверзален миелит – пара и квадрипарези, нарушение на функцията на тазовите органи [Karim S., Majithia V.,2009]. За лечение се използват стероиди, имуноглобулини и плазмафереза с отделяне до 2-3 литра плазма на сеанс сеанс [Watanabe S. et al., 2007; Bonnan M. et al., 2009, 2012; Magaña S.M. et al., 2009;  Trebst C. et al., 2009; Ochi H., 2010; Wang K.C. et al., 2011; Pula J.H., MacDonald C.J., 2012], след което следва периодично повторение на сеанси плазмафереза (програмна плазмафереза или intermittent plasmapheresis) [Miyamoto K., Kusunoki S., 2009]. При това намира приложение и каскадната плазмафереза [Yoshida H. et al., 2010].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *