Хронична полиневропатия

Хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия също се развива в резултат на появата на антитела към ганглиозидите [Yuki N. et al., 1996]. Болестта прогресира в продължение на повече от 2 месеца, след което слабостта нараства в продължение на няколко месеца и години. Обичайно такава слабост е симетрична, моторните нарушения преобладават пред разстройствата на чувствителността на фона на арефлексия [Lopate G. et al., 1997]. В редица случаи се развива така наречения POEMS-синдром, характеризиращ се с полиневропатия, органомегалия, ендокринопатия, наличие на М-протеини и поражение на кожата (polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, M-protein, skin changes).

При лечението пак се отдава предпочитание на плазмаферезата (по 2 сеанса в течение на първите три седмици и по 1 сеанс в продължение на следващите 3 седмици). При необходимост повторни курсове на плазмафереза могат да бъдат проведени в следващите 1 или 2 месеца, до изчезване белезите на болестта [Kincaid J.C., 2002; Schröder A. et al., 2009; Gorson K.C., 2012]. Използва се също интравенозно въвеждане на имуноглобулини (0,4 г/кг в 1-3 седмица и 0,2 г/кг в 4-6 седмица). Ефектът на тези методи е бил съпоставим. Тъй като въвеждането на имуноглобулин е относително просто и може да се прави в домашни условия се предпочита в качеството си на начално лечение. По стойност те също са съпоставими. Стероидите са достъпни, но дългосрочните им ефекти са по-скъпи. При съчетанието на полиневропатия с моноклонална гамапатия, особено IgG  и IgA типове, поведението с интензивни курсове на на плазмообмен е довело до значително намаление на проявите на мускулна слабост, нарастванена мускулния потенциал, болните са по-подвижни и им се възвръща способността да се предвижват самостоятелно [Dick P.J. et al., 1991; Brannagan T.H., 2009]. Плазмафереза при такава патология с успех е използвана и в педиатричната практика [Rabie M., Nevo Y., 2009]. Добър резултат е постигнат и след каскадна плазмафереза [Chiu H.C. et al., 1997; Hanafusa N. et al., 2007].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *