Латерална амиотрофична склероза

Амиотрофична латерална склероза – неумолимо прогресиращ неврологичен синдром, при който е налице деструкция на моторни неврони, което води до нарастваща мускулна слабост на мускулите на лицето и крайниците, атрофия със спастични прояви, хиперреактивни рефлекси, нарушения в дишането и неминуема смърт в течение на три години. Честотата е 1-3 на 100 000 население. При някои болни се установяват антитела влияещи на провеждането на импулса през калциевите канали на нервно-мускулния синапс, което води до моторно-невронни разстройства с фрагментация и оток на апарата на Голджи [Offen D. et al., 1998]. Освен това се установяват неголеми инфилтрати на Т-клетки в гръбначния и главен мозък с възможното им въздействие на близкостоящите мотоневрони, а също и комплемент съдържащи  имунни комплекси в нервно-мускулните синапси. Автоимунната природа на това заболяване се подкрепя от нерядко съпътствуващите автоимунни болести на щитовидната жлеза и парапротеинемии. Безуспешните опити дасе приложи имуносупресивна терапия не изключва автоимунната генеза на болестта [Smith R.G. et al., 1996].

Според някои сведения в генезата на заболяването играят роля и екзогенни фактори. Така например в един от ендемитните райони на разпространение на заболяването в Гуам (Нова Гвинея) у болните са установени високи концентрации на алуминий и манган и снижение на калция. В мотоневроните е установено натрупването на алуминиев хидроксилапатит. Вследствие на лизиса на поразените клетки могат да се образуват антинела към нервните влакна. Металните комплекси в невроните могат да се откриват в течение на много години, след което по неясни причини се развиват признаците на латерална амиотрофична склероза или синдром та паркинсонизъм с деменция. В ликвора се установява също нарастване на глутамата и аспартата, които могат да увредят мотоневроните [Попова Л.М., 1998]. Отчитайки широкото използване за очистване на питейната вода алуминий съдържащи реагенти, такава възможност не се изключва и в нашите градове, което подчертава необходимостта от използването на различни битови уреди за филтриране на водата, както и еферентна терапия, която е способна своевременно да очисти излишъка от алуминий  и други потенциално опасни метали за предотвратяване на такива синдроми. Съобщава се и за успешен опит за използване на процедура по плазмафереза в течение на 12 години, което е обезпечило състоянието на болния.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *