Фибриларна хорея

Фибриларна хорея на Морван – се характеризира с генерализирана миокимия (псевдофасцикулации), болка, хиперхидроза, загуба на тегло, безсъние и халюцинации. Това заболяване се развива като идиопатично и във връзка с живачна интоксикация, хризотерапия (лечение със соли на златото) и тимом. Патогенезата на първичната форма на болестта остава неясна, докато по аналогия с подобни заболявания, съпровождани с повишена мускулна активност не изключват автоимунната природа на заболяването. Косвено потвърждение на това се явява описаните случаи на висока ефективност на повторни сеанси плазмафереза, купиращи основните прояви на болестта [Madrid A. et al., 1996].

Описан е и остър енцефалит, предизвикан от антитела към анти-N-метил-D-аспартат рецептори, при което се развиват гърчове, ступор, дисфагия и хиповентилация до злокачествена кататония. Използваните високи дози преднизолон не е дало ефект и признаците на заболяването са били купирани с използването на плазмафереза на фона на бързо снижаване съдържанието на тези автоантитела [Schimmel M. et al., 2009].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>