Синдром на хронична умора

Синдром на хронична умора може да бъде открит при 267 души на 100 000 население. Той се съпровожда с прогресираща слабост, физическо изтощени, физическо изтощение, намалена издържливост, неврологични усложнения и имунна дисфункция [Арцимович Н.Г. и др., 2001]. До сега не е изяснена нито клиничната картина нито етио- или патогенетичните механизми. Някои проявления на този синдром указват за автоимунен механизъм на развитие. В 52% от болните се установява реакции с ядрените антигени. Автоантителата са IgG. Среща се и ненормална или нарушена функция на Т-лимфоцитите. Наличието на ЦИК  и антинуклеарни антитела се установяват при повече от 30% от болните. Възможно е имунните разстройства да възникват в отговор на някаква хронична инфекция. Във всеки случай, плазмафереза ​​може да бъде полезна при това заболяване [Воинов В.А., 2010].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *