Мигрена

Мигрената – също достатъчно тежко, въпреки че не смъртоносно заболяване, често неподдаващо се на терапевтично въздействие, протича с внезапни пристъпи на тежко главоболие с гадене и повръщане. Патологичните процеси при това заболяване могат да бъдат близки по своята природа до атопичните алергии, особено към тези като пароксизмалния локален оток на Квинке. При мигрената също вероятно възниква криза на местно нарушение на проницаемостта на съдовете с оток в съответния дял на главния мозък особено след като главоболие често има локален характер (например в лява теменна област) Биологично активните субстанции предизвикват освобождение на хистамин и протеолитични ензими, превръщащи неактивните кининогени на плазмата в активни кинини и други вещества, способни да предизвикат болка.

При такива пациенти е възможно да се установят и антифосфолипидни антитела (антикардиолипинови антитела и лупусен антикоагулант), особено в случаите на съпътстващи преходни неврологични разстройства при мигрена с аура [Tietjen G.E. et al., 1998]. Така, А.К.Марчук и Н.М.Буланова (1999) съобщават, че след плазмафереза се удава купирането на мигренозния пристъп с нормализация на агрегационната активност на тромбоцитите и повишени нива на кортизол.

Не трябва да се изключват и някакви автоимунни или метаболитни разстройства в генезата на диенцефалния синдром и някои видове неврози – невроциркулаторна или вегетативносъдова дистония, а неврологичните разстройства при това не са с първичен а с вторичен характер. За това могат да свидетелстват установените повишени нива на хормонална и невромедиаторна регулация.

За да обобщим описанието на нервните заболявания, необходимо е да се подчертае, че почти всички от горните заболявания  автоимунният компонент на патогенезата в една или друга степен е потвърден в резултат на многочислени изследвания, а това означава, че еферентната терапия трябва да заеме своето място в тяхната комплексна терапия. Приведени са конкретни примери за успешно използване на плазмаферезата от една страна и определени опасности и странични усложнения на алтернативните  методи на лечение.В заключение ще преведем резултатите на многоцентров анализ с многогодишен опит в използването на плазмафереза при неврологични заболявания, представени от Американската академия по неврология [Assessment of plasmapheresis, 1996].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *